jueves, 10 de abril de 2014

Puçol segle XX, el llibre

Puçol es prepara per a la publicació d’un llibre que serà sense dubte un dels més complets referent a la historia del poble en el segle XX. Constarà principalment de fotografies antigues y cada apartat o tema estarà introduït per anotacions històriques que ens ajudaran a entendre el context de les fotografies. Totes les fotografies estaran cedides per els veïns del poble, per tant, tots estan convidats a participar en ell.

Es una gran ocasió per a traure aquelles fotografies antigues en blanc i negre que tenim guardades en aquella caixeta de metall que ens van deixar els avis o pares. Es el moment de recordar aquells temps i compartir-los en la resta de veïns. Tots junts podem aconseguir un gran lliure, on es podran veure fotografies que mai havien vist la llum a aquesta escala.

El 31 d’abril es la data final per a dur a escanejar les fotografies. S’han de dur al Departament de Comunicació de l’Ajuntament de Puçol, el que es coneix com la “Casa del Bou” de 8 a 15h.

El llibre es publicarà a desembre d’aquest any.

En la fotografia del cartell es pot veure l’eixida d’un bateig en l’església de San Joan i com els xiquets corren recollint caramels. Junt a l’església es troba el desaparegut Palau Arquebisbal de Puçol.