miércoles, 24 de diciembre de 2014

Adoració dels pastors

L'adoració dels pastors és una escena nocturna, i per aquest motiu és interessant analitzar el tractament de la llum que fan els diferents artistes, ja que en cap obra n'hi ha un focus de llum natural. La llum apareix de forma divina, normalment dels cos del xiquet que irradia als rostres de la Verge María, Sant Josep i els pastors.

A continuació vos mostre alguns exemples de naixements i adoracions on es pot veure l'evolució temàtica i els diferents  tractaments de la llum. 

Nicolás Borrás (Cocentaina, 1530 - Cotalba, 1610), Adoració dels Pastors, Església de Santa María, Cocentaina.

El Greco (Candía, 1541 - Toledo, 1614), Adoració dels Pastors. Museu del Patriarca, Real Col·legi del Corpus Christi. València.

Juan Ribalta (Madrid, 1597 - València, 1628), Adoració dels Pastors. Museu Lladró. Tavernes Blanques.

Joaquim Oliet i Cruella (Morella, 1775 - Onda, 1849), Adoració dels Pastors. Fresc del retaule major de l'església Sant Àngel Custodi, Vall d'Uixó.

Joaquim Oliet i Cruella (Morella, 1775 - Onda, 1849), La nativitat de Jesús. Fresc de l'ermita Mare de Deu de la Misericòrdia, Vinaròs.


Bon Nadal a tots.