miércoles, 30 de octubre de 2013

Valltorta - Gassulla

El dissabte passat vaig poder assistir a una visita organitzada pel grup de Patrimoni de la Universitat Jaume I de Castelló i acompanyats per  l'Associació Amics Valltorta-Gassulla a la mateixa Valltorta – Gassulla.
Primerament vam anar al Barranc de la Gassulla, on vam veure la Cova Remigia i la del Cingle (Ares del Maestrat).
Per la vesprada anàrem a la Valltorta on vam veure la Cova del Civil primerament i després el Museu de la Valltorta.
Va ser una visita única que recomane fer a tot el que puga. A més és totalment gratuïta. Per anar a veure les pintures del Barranc de la Gassulla s’ha d’anar a La Montalbana d’on ix la ruta cap als abrics, sols s’ha de parlar amb el xic del bar per a que vos acompanye i vos òbriga les portes per entrar als abrics.
Per a veure els abrics del Barranc de la Valltorta s’ha d’anar a Tírig, al Museu de la Valltorta. Es poden veure tres abrics, però cada un a un hora, es pot passar allí el dia i veure els tres o depenent de l’hora podràs veure un o altre. A les 10h es visita el Mas d’en Josep, a  les 12h la Cova dels Cavalls i a les 16:30h la Cova del Civil. L’entrada a les tres coves i al Museu també son gratuïtes.

Aquesta zona es una de les més completes de conjunts arqueològics en pintures rupestres corresponents a l’art Llevantí. Aquesta tipologia s’estén des de Lleida i Osca fins a Jaen i Almeria. I se ubiquen, almenys en la zona valenciana en abrics de poca profunditat, per això el seu deficient grau de conservació. Aquest art llevantí ofereix un acusat caràcter narratiu, a través del qual podem conèixer la vida material i espiritual dels seus autors. Les figures humanes i els animals, aïllats o formant escenes, son els motius més representats.Ares del Maestrat. Cova Remigia:

Cova Remigia

Cérvol. 


Escena de caça. 


Porc senglar.


Escena de caça de major tamany, a un cérvol. 


Cérvol mort. 


Dos escenes de caça. 


Caçadors.

Ares del Maestrat. Cova del Cingle:

Cova del Cingle. 

Cova del Cingle.

Guerrer a cavall i amb casc, possible iber. 


Cérvol. 


Cérvols. 


Caçador corrent. 


Bou (Costa de veure, el cap està a l’esquerra). 


Caçadors caminant.

Valltorta. Cova del Civil: 

Cova del Civil.

Cova del Civil.

A l’esquerra una dona en falda i a la dreta una vivenda.

Caçadors en marxa. 


Caçadors. 


Porc senglar. 


Escena d’un ritual, en mig el “chamán” disfressat de cérvol. 


“Chamán” disfressat de cérvol.

Museu de la Valltorta:

Museu de la Valltorta, Tírig. 


Reproducció de la Cova dels Cavalls de Tírig. 


Reproducció a escala natural d’un Uro.


El 1998 la UNESCO va incloure l’Art Rupestre de l’Arc Mediterrani de la Península Iberica a la llista del Patrimoni Mundial.
No hay comentarios:

Publicar un comentario