lunes, 30 de julio de 2012

Domus dels Peixos i Portici Via

Demà s’inauguren a Sagunt  dos espais arqueològics la Domus dels Peixos i La Via del Pòrtic o Portici Via. Aquests dos espais ajudaran a entendre millor la història de Sagunt i el seu passat romà  com també completar l’oferta turística de la ciutat.

La domus dels peixos
Es una vivenda romana del segle II conservada pràcticament en la seua totalitat. Segueix la tipologia de domus amb atri pompeiana, en la que totes les estances de la domus es distribueixen al voltant d’un pati interior amb un implivium o balsa, que emmagatzema l’aigua de la pluja.
Rep el nom de domus dels peixos per la decoració mural que s’ha trobat a l’impluvium, en el que es representen temes marins, encara que un poc deteriorats...

Portici Via
En aquest espai es pot observar l’evolució de la ciutat de Saguntum. Ja que s’han documentat en un mateix espai restes de diferents èpoques, degut a un important  creixement de la ciutat.
Destaca per damunt del tot el jacminet una via funerària romana, aquesta servia d’accés a la ciutat del segle I. Posteriorment, pel creixement de Saguntum va formar part de la ciutat, convertint-se en una via urbana de gran importància, com demostra el seu pòrtic als dos costats i la cloaca central (Segle II).
També es poden contemplar varies domus romanes i un recinte religiós.
En època tardorromana la via deixa de tenir importància, ja que la cloaca es utilitzada com a lloc d’enterraments i les domus ocupen part de la via i del pòrtic. Finalment perd el seu caràcter monumental i es abandonada.

Fotografies: Encar Sebastià

No hay comentarios:

Publicar un comentario